KOK146WAV - KOKOMO BROWN/WHITE WAVOLI Small 8" x 12